I hjärtat av all teknik...
Årsredovisning 2018

Nyckeltal

 • Omsättning, Mdkr
  0
 • Omsättnings-tillväxt
  +0%
 • Justerat EBITA, Mkr
  0
 • Justerad EBITA-marginal
  0%

Marknader

 • Nordic
  0%

  EBITA-marginal

 • Europe
  +0%

  Omsättningstillväxt

 • North America
  0%

  Omsättningstillväxt

 • East
  +0%

  Omsättningstillväxt

Finansiella mål

Strategi

Öka marknadsandelar

Ambitionen är att öka marknadsandelen i länder som Frankrike, Italien, Tyskland och USA, där NCAB ännu har en liten marknadsandel, genom att anställa ny personal. I de större länderna Tyskland och USA är ambitionen att öppna ytterligare kontor för att komma närmare kunderna.

Säkerställa lönsamheten från befintliga kunder

På marknader där NCAB har en stark position, till exempel i Norden, är målet att fördjupa relationerna med befintliga kunder för att förbättra lönsamheten. Värdet av kunderbjudandet kan förbättras genom att fokusera på de största kunderna, skapa globala kundkonton och genom att generellt öka andelen av en kunds totala inköp av mönsterkort.

Geografisk expansion

Det finns flera stora marknader där NCAB ännu inte etablerat lokal närvaro, däribland välutvecklade marknader med många likheter med NCABs nuvarande huvudmarknader, till exempel Beneluxregionen, och stora och växande marknader och länder i Asien, till exempel Indien och Malaysia.

Marknads-konsolidering

NCAB har en stark position för att driva konsolideringen av marknaden. NCAB har genomfört framgångsrika förvärv under de senaste åren, till exempel vid expansionen i USA. Med potentiella förvärvsobjekt både på marknader där NCAB ännu inte har etablerat lokal närvaro och på marknader där NCAB har starka positioner finns det möjligheter att bredda den geografiska närvaron och öka marknadsandelarna på befintliga marknader genom förvärv.

NCAB som investering

 • Stark position på en marknad med stabil tillväxt och grundläggande trender som gynnar leverantörer av mönsterkort
 • Unikt erbjudande till kunder och tillverkare
 • Lång historik av lönsam tillväxt och motståndskraft mot makroekonomiska svängningar
 • Affärsmodell med låg kapitalbindning och starka kassaflöden
 • Erfaren ledningsgrupp med många års erfarenhet av att leda ett bolag med tillväxt och god lönsamhet