Strategi

NCAB har en strategisk plan för att fortsätta växa med god lönsamhet.

Integrated PCB production

Det konceptet innebär att NCAB tar hela ansvaret gentemot kunden – från designstöd, via prototyptillverkning, produktion och kvalitetskontroll till leverans – i motsats till en allmän trader som vanligtvis fungerar som en outsourcad inköpsfunktion.