Aktieägarstruktur

Tabellen nedan visar ägarstrukturen i NCAB. Senast uppdaterad i mars, 2020.

# Ägare NCAB Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 R12 Kapital 3 885 155 20,8% 20,8%   2020-04-30
2 Fjärde AP-fonden 1 196 097 6,4% 6,4% 0,37% 2020-04-30
3 SEB Fonder 1 113 849 6,0% 6,0% 0.00% 2020-04-30
4 Swedbank Robur Fonder 1 023 198 5,5% 5,5% 1,54% 2020-04-30
5 Montanaro 974 600 5,2% 5,2%   2020-03-31
6 C WorldWide Asset Management 878 834 4,7% 4,7% 0.00% 2020-04-30
7 Hans Ståhl 873 860 4,7% 4,7%   2020-04-30
8 AMF Försäkring & Fonder 728 740 3,9% 3,9% 0,14% 2020-04-30
9 Länsförsäkringar Fonder 713 329 3,8% 3,8% 0,43% 2020-04-30
10 Andra AP-fonden 710 757 3,8% 3,8% 0,65% 2020-04-30
Total top 10 12 098 419 64,7% 64,7% 3,14%  
Övriga 6 598 705 35,3% 35,3% -3,14%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.