Aktieägarstruktur

# Ägare NCAB Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 R12 Kapital 3 385 155 18,1% 18,1%   2021-04-30
2 Swedbank Robur Fonder 1 683 516 9,0% 9,0%   2021-04-30
3 SEB Fonder 1 202 189 6,4% 6,4%   2021-04-30
4 Montanaro 1 085 650 5,8% 5,8%   2021-03-31
5 Fjärde AP-fonden 1 075 411 5,8% 5,8%   2021-04-30
6 C WorldWide Asset Management 878 834 4,7% 4,7%   2021-03-31
7 AMF Pension & Fonder 790 583 4,2% 4,2%   2021-04-30
8 Andra AP-fonden 710 757 3,8% 3,8%   2021-04-30
9 Hans Ståhl 673 860 3,6% 3,6%   2021-04-30
10 Tredje AP-fonden 633 333 3,4% 3,4%   2021-04-30
Total top 10 12 119 288 64,8% 64,8% 0.00%  
Övriga 6 577 836 35,2% 35,2% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.