Aktieägarstruktur

Tabellen nedan visar ägarstrukturen i NCAB. Senast uppdaterad i oktober, 2019.

# Ägare NCAB Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 R12 Kapital 3 885 155 23,1% 23,1%   2019-10-31
2 Fjärde AP-fonden 1 016 097 6,0% 6,0%   2019-10-31
3 Montanaro 975 000 5,8% 5,8%   2019-09-30
4 SEB Fonder 915 601 5,4% 5,4% 0,12% 2019-10-31
5 Hans Ståhl 873 860 5,2% 5,2%   2019-10-31
6 Länsförsäkringar Fonder 810 528 4,8% 4,8% 0,39% 2019-10-31
7 C WorldWide Asset Management 756 834 4,5% 4,5%   2019-09-30
8 Tredje AP-fonden 666 667 4,0% 4,0%   2019-10-31
9 Swedbank Robur Fonder 603 764 3,6% 3,6%   2019-10-31
10 Christian Salamon (genom Gogoy AB) 549 315 3,3% 3,3%   2019-10-31
Total top 10   11 052 821 65,6% 65,6% 0,50%  
Övriga   5 794 303 34,4% 34,4% -0,50%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.