Aktieägarstruktur

# Ägare NCAB Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 R12 Kapital 3 385 155 18,1% 18,1%   2021-01-31
2 Swedbank Robur Fonder 1 723 516 9,2% 9,2%   2021-01-31
3 SEB Fonder 1 194 380 6,4% 6,4% 0,04% 2021-01-31
4 Montanaro 1 109 150 5,9% 5,9%   2020-12-31
5 Fjärde AP-fonden 1 075 411 5,8% 5,8% -0,24% 2021-01-31
6 C WorldWide Asset Management 878 834 4,7% 4,7%   2020-12-31
7 AMF Pension & Fonder 753 740 4,0% 4,0%   2021-01-31
8 Andra AP-fonden 710 757 3,8% 3,8%   2020-12-31
9 Hans Ståhl 673 860 3,6% 3,6%   2021-01-31
10 Tredje AP-fonden 633 333 3,4% 3,4%   2021-01-31
Total top 10 12 138 136 64,9% 64,9% -0,21%  
Övriga 6 558 988 35,1% 35,1% 0,21%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.