En hållbar affär

Att verka hållbart och med stort ansvarstagande är en integrerad del i NCABs affärsmodell och långsiktiga strategi. En tydlig hållbarhetsstrategi leder NCAB i rätt riktning i syfte att uppnå en hållbar tillväxt och de positiva förändringar bolaget vill se i sin bransch.

NCABs hållbarhetsstrategi implementerades 2014. Dialogen med bolagets intressenter samt standarden ISO 26000 ligger som grund för arbetet med att identifiera och specificera verksamhetens långsiktiga mål och fokusområden som innefattar etiska, sociala och miljömässiga dimensioner. NCABs fokus på att ta fullt ansvar är viktigt när bolaget utvecklar och bedriver sin verksamhet.

Bolaget skapar värde för sina intressenter genom att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt i värdekedjan, identifiera möjligheter att driva positiv förändring och minimera risker för negativ påverkan inom och utanför bolagets verksamhetsområde.

NCAB har delat in sitt hållbarhetsarbete i tre fokusområden i förhållande till sina intressentgrupper: kunder, anställda och fabriker.

NCAB_Sustainability_Strategy_2018-b

Det här är symbolen för vårt hållbarhetsarbete. Den täcker in ISO 26000, etiska, sociala och miljömässiga aspekter och visar att vi tar fullt ansvar i allt vi gör.