Finansiell data

Orderingång, Mkr 978,9 681,4 512,3 486,2 563,4
Orderingång, Musd 116,5 77,9 57,8 50,2 58,3
Nettoomsättning, Mkr 617,1 514,9 536,7 580,6 483,1
SEK tillväxt, % årlig 0,0 21,9 22,0 22,7 8,3
Nettoomsättning, Musd 73 469,0 59,5 60,3 60,0 50,0
USD tillväxt, % årlig 0,0 32,0 33,5 20,0 2,5
Bruttomarginal, % 29,4 31,4 29,3 29,4 31,1
EBITA, Mkr 58 378,0 52,2 50,1 50,6 37,9
Justerat EBITA, Mkr 58,4 52,2 50,1 50,6 37,9
Justerad EBITA marginal, % 0,0 10,1 9,3 8,7 7,8
Rörelseresultat, Mkr 55 382,0 50,1 47,2 48,1 37,0
Balansomslutning, Mkr 1 663,4 1 483,0 1 558,3 1 551,5 1 125,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr -2,0 47,0 67,9 76,9 2,6
Soliditet, % 0,0 47,2 46,7 43,3 34,6
Antal anställda 488,0 474 469 473 452
Genomsnittskurs SEK/USD 8 8,62 8,87 9,69 9,67
Genomsnittskurs SEK/EUR 10,11 10,27 10,36 10,66 10,66