Finansiell data

Orderingång, Mkr 512,3 486,2 563,4 479,7 446,6
Orderingång, Musd 57,8 50,2 58,3 49,9 46,7
Nettoomsättning, Mkr 536,7 580,6 483,1 422,4 439,8
SEK tillväxt, % årlig 22,0 22,7 8,3 3,9 4,7
Nettoomsättning, Musd 60,3 60,0 50,0 45,1 45,2
USD tillväxt, % årlig 33,5 20,0 2,5 0,0 -3,3
Bruttomarginal, % 29,3 29,4 31,1 32,4 32,2
EBITA, Mkr 50,1 50,6 37,9 41,2 46,3
Justerat EBITA, Mkr 50,1 50,6 37,9 41,2 46,3
Justerad EBITA marginal, % 9,3 8,7 7,8 9,7 10,5
Rörelseresultat, Mkr 47,2 48,1 37,0 40,7 45,9
Balansomslutning, Mkr 1 558,3 1 551,5 1 125,7 873,1 827,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 67,9 76,9 2,6 44,9 57,8
Soliditet, % 46,7 43,3 34,6 39,9 39,4
Antal anställda 469 473 452 395 403
Genomsnittskurs SEK/USD 8,87 9,69 9,67 9,61 9,59
Genomsnittskurs SEK/EUR 10,36 10,66 10,66 10,64 10,66