Finansiella rapporter

  Rapport Finansiell data Presentation Webbsändning Övrigt
7 maj, 2021 Delårsrapport Q1 2021
15 april, 2021 Årsredovisning 2020
23 februari, 2021 Bokslutskommuniké, 2020
10 november, 2020 Delårsrapport Q3 2020
24 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020
8 maj, 2020 Delårsrapport Q1 2020
15 april, 2020 Årsredovisning 2019
19 februari, 2020 Bokslutskommuniké, 2019
6 november, 2019 Delårsrapport Q3 2019
30 juli, 2019 Delårsrapport Q2 2019
14 maj, 2019 Delårsrapport Q1 2019
16 april, 2019 Årsredovisning 2018
22 februari, 2019 Bokslutskommuniké, 2018
16 november, 2018 Delårsrapport Q3 2018
16 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018
24 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018