Hållbara affärer – vårt ansvar

Kvalitet- och miljöledning har länge varit viktigt för NCAB Group. Under 2014 bestämde vi oss för att börja följa ISO 26000, en internationell standard för socialt ansvarstagande, som hjälp och stöd i vårt hållbarhetsarbete. Resultatet av detta är en hållbarhetsstrategi som täcker in etiska, sociala och miljömässiga aspekter, och där vi gjort tydliga prioriteringar, för att kunna bedriva en hållbar verksamhet.

ISO 26000, som hållbarhetsstrategin är baserad på, täcker in flera aspekter av hållbarhet. Med hjälp av standarden har vi identifierat vilka frågor som är viktigast för NCAB, sett utifrån vår påverkan, våra intressenters förväntningar och de förbättringar vi kan uppnå. Vår strategi illustrerar hur vårt hållbarhetsarbete stärker dessa relationer, specificerar långsiktiga – och mätbara mål, fokusområden och konkreta åtgärder.

Det här är symbolen för allt vårt hållbarhetsarbete. Den täcker in ISO 26000, etiska, sociala och miljömässiga aspekter och visar att vi tar fullt ansvar i allt vi gör.