Historia

Från trader till global fullserviceleverantör

När NCAB grundades år 1993 var fokus på att förse kunder med högkvalitativa mönsterkort från externa tillverkare, huvudsakligen belägna i Taiwan och sedermera i Kina. På den tiden var bolaget en allmän trader av mönsterkort, utan större interaktion med tillverkarna.

År 2003 tog bolaget en ny riktning, under en ny ledning, med en vision om att NCAB skulle vara en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro, både hos kunden och hos tillverkarna.

En nära relation med tillverkarna var viktig för att säkerställa hög kvalitet på mönsterkorten. Denna vision förverkligades delvis 2006 när den nuvarande Factory Management-organisationen infördes på plats i Kina, vilket ökade både kvalitet på mönsterkorten och
leveransprecision till kunderna.

I takt med den stora förflyttningen av produktionen av mönsterkort från Europa och USA till Kina har NCAB kunnat öka sina marknadsandelar och gå från en roll som leverantör av mönsterkort till en global fullserviceleverantör. Idag har bolaget verksamheter i 17 länder, med försäljning till 45 marknader.

NCAB har en historik av stark och lönsam tillväxt. Sedan 2004 fram till 2019 har försäljningen mer än åttadubblats, från 216 Mkr till 1 781 Mkr, samtidigt som antalet anställda gått från 50 till 395.

Scrolla för att se vår utveckling.