ncab-introduction-2017-8138-header-b

NCAB Group i korthet

NCAB är en fullserviceleverantör av mönsterkort med lokal närvaro i 15 länder och försäljning i 45 länder. NCAB erbjuder ett brett sortiment av mönsterkort som NCAB, efter att ha mottagit en kundorder, köper in från externa tillverkare, huvudsakligen belägna i Kina. NCAB levererar mervärde till sina kunder genom sitt egna koncept ”Integrated PCB production”. Detta koncept innebär att NCAB tar hela ansvaret gentemot kunden – från designstöd, via prototyptillverkning, produktion och kvalitetskontroll till leverans – i motsats till en allmän trader som vanligtvis fungerar som en outsourcad inköpsfunktion. NCABs kunder interagerar med NCAB och inte med tillverkarna. Genom att anlita NCAB kan kunderna köpa in mönsterkort, speciellt i segmentet hög mix, låg volym (”HMLV”), mer effektivt och kan därmed sänka kostnaderna för hantering av inköp, frakt, kvalitetskontroll, returer och krav.

År 2017 sålde NCAB cirka 113 miljoner mönsterkort och intäkterna uppgick till 1 400 MSEK och justerad EBITA till 113,7 MSEK. NCAB grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

NCAB äger inga produktionsanläggningar. Istället köper NCAB sina produkter från ett nätverk av tillverkare. NCAB har för närvarande 18 utvalda tillverkare, av vilka 13 är belägna i Kina. NCABs fem andra utvalda tillverkare är belägna i Europa och USA och används främst för prototyptillverkning och för order med mycket korta ledtider.

NCAB i siffror

  • 1 650 kunder
  • 15 länder med lokal närvaro
  • 18 tillverkare
  • 45 marknader
  • 365 anställda
  • 113 miljoner tillverkade mönsterkort per år