ncab-introduction-2017-8138-header-b

NCAB i korthet

NCAB är en global fullserviceleverantör av mönsterkort med lokal närvaro i 17 länder och försäljning i 45 länder.

NCAB köper mönsterkort från ett antal tillverkare, huvudsakligen i Kina. Genom konceptet ”Integrated PCB production” tar NCAB ett helhetsansvar gentemot sin kund – från designstöd, via prototyptillverkning, produktion och kvalitetskontroll till slutlig leverans. Affärsmodellen, där NCAB är en fullserviceleverantör, har flera fördelar: inga lager och begränsade investeringar, vilket leder till låg kapitalbindning och starka kassaflöden.

År 2019 sålde NCAB cirka 137 miljoner mönsterkort och nettoomsättningen uppgick till 1 781 Mkr och EBITA till 165 Mkr. NCAB grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

NCAB i siffror

  • 1 810 kunder
  • 17 länder med lokal närvaro
  • 22 tillverkare
  • 45 marknader
  • 395 anställda
  • 137 miljoner tillverkade mönsterkort per år