ncab-kina-2018-8300-header-b

NCABs erbjudande

NCAB är en global fullserviceleverantör av mönsterkort som genom konceptet ”Integrated PCB production” tar ett helhetsansvar mot kunden – från designstöd, via prototyptillverkning, produktion och kvalitetskontroll till leverans – och adderar värde i varje steg. Kvalitet är en av NCABs viktigaste hörnstenar och starkaste värderingar – och genomsyrar alla led i bolagets integrerade helhetserbjudande.

NCAB äger inga fabriker. Istället köper bolaget sina produkter från ett nätverk av tillverkare. NCAB har för närvarande 22 tillverkare i sitt nätverk, av vilka 17 är i Kina. NCABs fem andra tillverkare är belägna i Europa och USA och används främst för prototyptillverkning och för order med mycket korta ledtider. NCAB strävar efter att vara en betydande partner och stå för minst 15 procent av varje tillverkares omsättning för att säkerställa en nära relation, förbättra köpkraften och prioriteringen hos varje tillverkare.

Genom de kontrakterade tillverkarna kan NCAB erbjuda sina kunder nästan alla typer av mönsterkort samtidigt som beroendet av enskilda tillverkare minskar. För att säkerställa hög flexibilitet, kapacitet och stark köpkraft i sitt kunderbjudande strävar NCAB efter att ”multisourca” alla mönsterkortsteknologier.

Det här är NCAB