ncab-kina-2018-8300-header-b

NCABs erbjudande

NCAB är en avancerad mönsterkortstrader och fungerar som en nyckelaktör i inköpsprocessen för mönsterkort genom att aggregera utbud och efterfrågan. NCAB levererar mervärde till sina kunder genom sitt egna koncept ”Integrated PCB production”. Detta koncept innebär att NCAB tar hela ansvaret gentemot kunden – från designstöd, via prototyptillverkning, produktion och kvalitetskontroll till leverans – i motsats till en allmän trader som vanligtvis fungerar som en outsourcad inköpsfunktion. Kunderna interagerar med NCAB och inte med tillverkarna. Därutöver arbetar NCAB löpande med att förbättra kvaliteten och sitt erbjudande genom dess factory management, granskning av tillverkare och förhållningssätt till hållbarhetsfrågor. Genom att anlita NCAB kan kunderna köpa in mönsterkort, speciellt i HMLV-segmentet, mer effektivt och kan därmed sänka kostnaderna för hantering av inköp, frakt, kvalitetskontroll, returer och krav.

NCAB ger sina kunder ett fullserviceerbjudande och tar ett helhetsansvar, från designstöd till logistiklösningar. Lokal närvaro, teknisk expertis (exempelvis designstöd), strikta kvalitetskontroller (exempelvis granskningsprocesser för tillverkarkvalificering) och köpkraft är viktiga faktorer i kärnerbjudandet.