Organisation

NCAB Group är en decentraliserad organisation med beslutsfattande på lokal nivå tillsammans med en centraliserad stödfunktion. Detta gör att de lokala bolagen har tid och resurser att helt fokusera på kunden.

Huvudkontorsfunktioner

Group Functions övergripande ansvar är att utveckla system, processer och marknader. Det är ett effektivt team av specialister som stöttar de lokala bolagen vilka samverkar genom samma Enterprise Resource Planning system (ERP) och samma processer. Detta är ett effektivt arbetssätt där inlärning sker från framgångar och misstag, och betyder att bolaget inte behöver uppfinna nya processer då gemensamma rutiner redan finns.

Lokala bolag

Det lokala bolaget ansvarar för kundrelationen, såväl som för order- och leveransbevakning. Att NCAB har centraliserade funktioner bidrar till att göra bolagen kostnadseffektiva och ger dem möjlighet att fokusera helt på kundens produkter och verksamhet.

Kunden har i sin tur direktkontakt med beslutsfattare, vilket möjliggör snabb hantering och frigör tid och resurser för design- och kundsupport på det lokala språket. Varje bolag inom NCAB Group är också en egen ekonomisk uppföljning, med ansvar för sitt eget resultat, vilket ger en hög grad av engagemang.

Factory Management

Factory Managament-teamet ansvarar för kontinuerlig förbättring och förvaltning av fabrikerna, med ansvar för övervakning av kvalitet, logistik och orderhantering. Teamet har egen personal på varje fabrik, som talar det lokala språket och kan kulturen och processerna.