Vi eftersträvar att vara ett öppet och tillgängligt företag. I denna del hittar du nyheter, pressmeddelanden, vår bildbank och kontaktdetaljer.

Extra bolagsstämma 2021

15 december, 2021

Aktieägarna i NCAB Group AB (publ), org.nr 556733-0161 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 december 2021.

Om mönsterkort

Mönsterkort utgör grunden för kretskort som finns i nästan alla typer av elektronisk utrustning.