Styrelse

Christian Salamon
Christian Salamon
Född 1961. Christian Salamon är styrelseordförande i NCAB Group sedan 2007.

Utbildning: Christian Salamon har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och en MBA från Harvard Business School i Boston, USA.
Övriga nuvarande befattningar: Christian Salamon är även styrelseordförande för OSM Holding AB. Christian Salamon är också styrelseledamot i Oriflame Holding AG, Gogoy AB och Lamiflex Group AB.
Tidigare uppdrag: –

Aktieinnehav: 549 315 aktier via det 100% ägda Gogoy AB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Jan-Olof Dahlén
Jan-Olof Dahlén
Född 1942. Jan-Olof Dahlén är styrelseledamot i NCAB Group sedan 2007.

Utbildning: Jan-Olof Dahlén har en civilingenjörsexamen samt en civilekonomexamen och har studerat vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg samt Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Jan-Olof Dahlén är även styrelseordförande i Millistream Market Data AB och Magic Formula Sweden AB.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Jan-Olof Dahlén varit, men är inte längre, styrelseordförande i Brand Factory Group AB.

Aktieinnehav: 60 000
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Per Hesselmark
Per Hesselmark
Född 1971. Per Hesselmark var styrelseledamot i NCAB Group från 2007 till 2010, och är styrelseledamot igen sedan 2016.

Utbildning: Per Hesselmark har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Per Hesselmark är även styrelseordförande i Aktiebolaget Roten, Ortic 3D AB, Truchot Direct Investments AB, MEWAB Holding AB och Nimbus Boats Sweden AB, samt styrelseledamot i MEWAB AB, Aktiebolaget Truchot i Stockholm, MEWAB Krossnings AB, Svensk Hypotekspension AB, Truchot Invest AB, Aditro Holding AB, OSM Group AB, OSM Holding AB, R12 Kapital AB, Per Hesselmark AB, R12 Kapital SPVI AB, Strandbygget AB, R12 Boats Holding AB, Mariestad Björsäter 43:3 AB, Göteborg Älvsborg 855:306 AB, Aditro Group AB, Wemore AB, MarineTrading i Stockholm AB, NG Beta Holding AB, NG Alpha Holding AB, NG Invest Beta AB, NG Invest Alpha AB, af Jochnick B.V. och Trygg Foundation. Per Hesselmark är också styrelseledamot och verkställande direktör för Truchot Trading AB, och styrelsesuppleant i Per Hesselmark i Nacka 2 AB.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Per Hesselmark varit, men är inte längre, styrelseordförande i Nimax Marina Aktiebolag, CL Intressenter AB, SC Shared Service AB och Nimbus Boats Långedrag AB, samt styrelseledamot i OSM Customized Product Solutions AB, GMC Retail Solutions AB, R12 Kapital SPVII AB, Add One AB och Stichting af Jochnick Foundation AB. Per Hesselmark har även varit styrelsesuppleant i Jurex AB och Dicota Holding AB.

Aktieinnehav: Inga egna aktier men innehar 10,1 procent av aktierna och 35,7 % av rösterna i R12 som äger 3 899 970 aktier motsvarande 23,15 % av kapitalet i NCAB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

Magdalena Persson
Magdalena Persson
Född 1971. Magdalena Persson är styrelseledamot i NCAB Group sedan 2017.

Utbildning: Magdalena Persson har en masterexamen i företagsekonomi och en licentiatexamen i ekonomi från Linköpings universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Magdalena Persson är även styrelseordförande i Candidator AB, ägare av och styrelseledamot i Myrtel Management AB samt styrelseledamot i Intrum Justitia AB (publ).
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Magdalena Persson varit, men är inte längre, styrelseordförande i Affecto Plc, samt styrelseledamot i Fortnox Aktiebolag och Aditro Group AB. Magdalena Persson har vidare varit extern verkställande direktör för Interflora Aktiebolag.

Aktieinnehav: 2 000
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Hans Ramel
Hans Ramel
Född 1964. Hans Ramel är styrelseledamot i NCAB Group sedan 2007.

Utbildning: Hans Ramel har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Hans Ramel är även styrelseordförande i Truchot Trading AB, Stichting af Jochnick Foundation AB, Under Construction Sweden AB, R12 Kapital AB, R12 Kapital SPVI AB, R12 Boats Holding AB, NG Beta Holding AB och NG Alpha Holding AB. Hans Ramel är också styrelseledamot i Twilfit AB, Aditro Holding AB, OSM Group AB, Truchot Direct Investments AB, MEWAB Holding AB, OSM Holding AB, Kjellander & Ramel AB, Aditro Group AB, NG Invest Beta AB, NG Invest Alpha AB och Hans Ramel AB, samt styrelsesuppleant i Aktiebolaget Truchot i Stockholm, Truchot Invest AB, Anna Ramel AB, och MarineTrading i Stockholm AB.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Hans Ramel varit, men är inte längre, styrelseordförande i R12 Kapital SPVII AB, NG Invest Beta AB och NG Invest Alpha AB samt styrelseledamot i MEWAB AB, MEWAB Krossnings AB, OSM Customized Product Solutions AB, CL Intressenter AB, GMC Retail Solutions AB, SC Shared Services AB, Dicota Holding AB, Dicota Far East Ltd, Capio AB (publ) och Subra International Ltd. Hans Ramel har även varit styrelsesuppleant i Add One AB och GMC Retail Solutions AB.

Aktieinnehav: Inga egna aktier men innehar 10,7 procent av aktierna och 36,0 procent av rösterna i R12 som äger 3 899 970 aktier motsvarande 23,15 % av kapitalet i NCAB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

Gunilla Rudebjer
Gunilla Rudebjer
Född 1959. Gunilla Rudebjer är styrelseledamot i NCAB Group sedan 2017.

Utbildning: Gunilla Rudebjer har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Gunilla Rudebjer är även styrelseledamot i Ambea AB (publ), Oriflame Holding AG och OptiGroup AB samt ägare av Blomqvist & Rudebjer Handelsbolag.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Gunilla Rudebjer varit, men är inte längre, styrelseledamot i Scandic Hotels Aktiebolag, Hotell Skogshöjd Aktiebolag, Rica Hotels AB, Scandic Hotels Europe AB, Capio AB (publ) och HTL Hotels AB. Gunilla Rudebjer har vidare varit styrelseledamot i ett flertal utländska dotterbolag till Scandic Hotels Aktiebolag och Scandic Hotels Holding AB.

Aktieinnehav: 6 666
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Hans Ståhl
Hans Ståhl
Född 1955. Hans Ståhl är styrelseledamot och verkställande direktör för NCAB Group sedan 2007. Han har varit en av Koncernens ledande befattningshavare sedan 2004.

Utbildning: –
Övriga nuvarande befattningar: Hans Ståhl innehar även flera andra positioner inom Koncernen.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Hans Ståhl innehaft, men innehar inte längre, andra positioner inom Koncernen och varit ägare av H. Ståhl Management (enskild näringsidkare).

Aktieinnehav: 873 860
Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Styrelseledamöternas aktieinnehav anges per den 31 december 2018.