Styrelse

Christian Salamon
Christian Salamon
Född 1961. Styrelseordförande sedan 2007.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och en MBA från Harvard Business School i Boston, USA.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för OSM Holding AB och Sverige-Amerika Stiftelsen, styrelseledamot i Altor Fund Manager AB, samt rådgivare till eEquity.

Aktieinnehav: 501 610 aktier via det 100 procent ägda Gogoy AB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Jan-Olof Dahlén
Jan-Olof Dahlén
Född 1942. Styrelseledamot sedan 2007

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola samt civilekonomexamen Handelshögskolan i Göteborg och har studerat vid Carnegie Mellon University i USA.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Millistream Market Data AB och Magic Formula Sweden AB.

Aktieinnehav: 20 000 aktier.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Per Hesselmark
Per Hesselmark
Född 1971. Styrelseledamot mellan 2007–2010, och åter styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i MEWAB Holding AB samt styrelseledamot Aditro Group AB, Oriflame Holding AG, Nimbus Group AB och OSM Holding AB.

Aktieinnehav: Inga egna aktier men innehar 10,1 procent av aktierna och 35,7 procent av rösterna i R12 som äger 3 385 155 aktier motsvarande 18,11 procent av kapitalet i NCAB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

Magdalena Persson
Magdalena Persson
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och en licentiatexamen i ekonomi från Linköpings universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Iver AB och i Nexon Asia Pacific, ägare av och styrelseledamot i Myrtel Management AB samt styrelseledamot i Intrum (publ).

Aktieinnehav: 2 000 aktier.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Hans Ramel
Hans Ramel
Född 1964. Styrelseledamot sedan 2007.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Twilfit AB, styrelseledamot i af Jochnick Foundation, Aditro Group AB och OSM Holding AB.

Aktieinnehav: Inga egna aktier men innehar 10,7 procent av aktierna och 36,0 procent av rösterna i R12 som äger 3 385 155 aktier motsvarande 18,11 procent av kapitalet i NCAB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

Gunilla Rudebjer
Gunilla Rudebjer
Född 1959. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), Oriflame Holding AG, Skistar AB (publ) och Svenska Rymdaktiebolaget (SSC).

Aktieinnehav: 6 666 aktier.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Hans Ståhl
Hans Ståhl
Född 1955. Fd VD 2007-2020 och styrelseledamot sedan 2007.

Utbildning:
Övriga nuvarande befattningar:

Aktieinnehav: 673 860 aktier.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Uppgifterna avseende aktieinnehav avser 26 mars, 2021.