Styrelse

Christian Salamon
Christian Salamon
Född 1961. Styrelseordförande sedan 2007.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och en MBA från Harvard.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för OSM Holding AB och i Sverige-Amerika Stiftelsen, styrelseledamot i Oriflame Holding AG och Altor Fund Manager AB samt rådgivare till eEquity.

Aktieinnehav: 549 315 aktier via det 100 procent ägda Gogoy AB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Jan-Olof Dahlén
Jan-Olof Dahlén
Född 1942. Styrelseledamot sedan 2007.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, samt studier vid Carnegie Mellon University i USA.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Millistream Market Data AB och Magic Formula Sweden AB.

Aktieinnehav: 60 000 aktier.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Per Hesselmark
Per Hesselmark
Född 1971. Styrelseledamot mellan 2007 och 2010, och åter styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Per Hesselmark har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i MEWAB Holding AB och Nimbus Boats Sweden AB, samt styrelseledamot Aditro Group AB och OSM Holding AB.

Aktieinnehav: Inga egna aktier men innehar 10,1 procent av aktierna och 35,7 procent av rösterna i R12 som äger 3 899 970 aktier motsvarande 23,15 procent av kapitalet i NCAB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

Magdalena Persson
Magdalena Persson
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och en licentiatexamen i ekonomi från Linköpings universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Candidator DGC AB, ägare av och styrelseledamot i Myrtel Management AB samt styrelseledamot i Intrum (publ).

Aktieinnehav: 2 000 aktier.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Hans Ramel
Hans Ramel
Född 1964. Styrelseledamot i NCAB Group sedan 2007.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i af Jochnick Foundation, Twilfit AB, Aditro Group AB och OSM Holding AB.

Aktieinnehav: Inga egna aktier men innehar 10,7 procent av aktierna och 36,0 procent av rösterna i R12 som äger 3 899 970 aktier motsvarande 23,15 procent av kapitalet i NCAB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

Gunilla Rudebjer
Gunilla Rudebjer
Född 1959. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), Oriflame Holding AG och OptiGroup.

Aktieinnehav: 6 666 aktier.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Hans Ståhl
Hans Ståhl
Född 1955. Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2007.

Utbildning: –
Övriga nuvarande befattningar: –

Aktieinnehav: 873 860 aktier.
Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Styrelseledamöternas aktieinnehav anges per den 30 juni 2019.