Utdelning och utdelningspolicy

NCAB avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med hänsyn till bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv. Utdelningen förväntas motsvara minst 50 procent av nettovinsten.

För verksamhetsåret 2018 antog årsstämman en utdelning om 4,50 kr per aktie, motsvarande 73 procent av nettovinsten för 2018.