Valberedning i NCAB inför årsstämma 2021

I enlighet med beslut vid årsstämman för NCAB Group AB den 5 juni 2020 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2022.

Valberedningen har haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts Ulrik Grönvall, SwedbankRobur. Övriga representanter är:

Per Hesselmark, R12 Kapital
Jannis Kitsakis, Fjärde AP-Fonden
Christoffer Geijer, SEB Investment Management
Christian Salamon, styrelseordförande NCAB
 

Årsstämma för NCAB kommer att hållas i Stockholm måndagen den 10 maj 2021. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2021, vända sig till NCABs styrelseordförande på e-mail: nomination@ncabgroup.com eller med post till:

NCAB Group AB
Att: Valberedningen
Mariehällsvägen 37 A
168 65 Bromma, Sweden

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, IR-chef, telefon: +46 70 763 81 25
E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com 

Om NCAB Group

NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2019 till 1781Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.