Värderingar

NCAB Groups värderingar har utvecklats tillsammans av all personal. De har fastställts på grundval av att all personal, oavsett position, ska kunna fatta egna beslut i linje med bolagets strategi. Detta förenklar ansvarstagande på alla nivåer och ger ett effektivt arbetssätt, ett konstant lärande och minskar behovet att utveckla nya processer när gemensamma rutiner finns på plats.

Kvalitet först. Alltid.

Leverans i tid med noll defekter är vad kunderna värdesätter mest av allt. NCABs tillvägagångssätt omfattar långsiktigt tänkande och visar hur kostnad, kvalitet och miljöproblem går hand i hand. NCAB arbetar också kontinuerligt med att förbättra sitt erbjudande med hjälp av klara och definierade mål och genom att följa upp alla åtgärder och beslut. Allt det hårda arbetet NCAB lägger ner adderar till den kvalitet vi i slutändan levererar, varken mer eller mindre.

Starka relationer gör skillnad

NCAB tror att affärer är görs mellan människor, inte mellan företag, divisioner eller funktioner. Därför är det viktigt att i grunden ha starka relationer med människorna NCAB arbetar och interagerar med; kunder, kollegor eller fabriker. Att arbeta på detta sätt är avgörande för att uppnå hög kvalitet och hållbar produktion. NCAB är övertygade om att ett transparent och ärligt förhållningssätt bygger ett starkt förhållande, som i sin tur bygger upp ärlighet, lojalitet och förtroende.

Fullt ansvar. Lätt att säga – svårare att leverera

Mönsterkort är en viktig nyckelkomponent för NCABs kunder – och allt kan hända under den komplicerade produktionsprocessen. För NCAB innebär fullt ansvar en ansvarsfull och hållbar strategi i alla delar – socialt, miljömässigt och etiskt. När ett problem uppstår försöker NCAB förstå problemet och hitta en lösning. Tankegången är att NCAB äger problemet och inte lämnar förrän skrivborden är tomma.